Hasta Hakları
13 Ocak 2022

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2004 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Hasta Hakları Birimi görevini yerine getirirken 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9. maddesinin C bendine, 181 sayılı Sağlık Bakanlığımız teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin 43. maddesine ve 01.08.1998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmenliğine dayanarak görevini ifa etmektedir.

HASTA HAKLARI:

 1. Bilgi talep edebilme hakkı,
 2. Sağlık Kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı,
 3. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı,
 4. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı,
 5. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı,
 6. Bilgi verilmemesini isteme hakkı,
 7. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı,
 8. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı,
 9. Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı,
 10. Güvenliğin sağlanması hakkı,
 11. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı,
 12. Refakatçi bulundurulması hakkı,
 13. Müracaat, şikayet ve dava hakkı,
 14. Kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibeleri yerine getirme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı,
 15. Müracaat, şikayet ve dava hakkı,
 16. Hastanın onurlu şekilde ölmeye hakkı vardır.     

HASTA SORUMLULUKLARI:

 1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tasfiyelere uymalıdırlar.
 2. Kişiler uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir 3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
 3. Hasta, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerdeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 4. Hasta, kimliğini üzerinde bulundurmak zorundadır.
 5. Hasta, Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 6. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 7. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 8. Hastanın, tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 9. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 10. Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 11. Hasta, hastane malzeme ve demirbaşlarına verdiği zararı karşılamak zorundadır.
 12. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 13. Hastanın, tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 14. Hasta, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirmesi gerekir.
 15. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

İŞLEYİŞ:

 • Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurtulur.
 • Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
 • Şikayete maruz kalan hastane çalışanından 1 gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 gün içinde cevaplandırmak zorundadır.
 • Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir. ( 2 gün içinde )
 • Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak üçüncü günün sonunda dağıtılır.
 • Kurul haftada bir toplanarak ( kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat ) dosyaları değerlendirir ve oy çokluğu ile karar verir. ( en geç 11 gün içinde )
 • Karar hasta hakları birimine bildirilir. Hasta hakları birimi raporları arşivler.
 • Şikayetten sonra en geç 15 gün içinde sonuçtan taraflar haberdar edilir.

HASTAYA:

 • Karar hakkında bilgi verilir.
 • Bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.
 • Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası verilir.
 • Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine ve hasta hakları merkezine bildirilir.
 • Tüm bunlar şifahi bilgi verilmesinin yanında muhakkak resmi evrakla hasta sahibine bilgi verilir.

PERSONELE:

 • Kurulun kararı ilgili personele bildirilir.
 • Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için Başhekimliğe üst yazı ile iletilir.
 • İdare, 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi yapar.

HASTA HAKLARI İHLALLERİNDE BAŞVURULACAK YERLER:

Her işlem internet aracılığıyla Sağlık Banklığımız Hastanemiz Hasta Hakları Sayfasına aktarılmaktadır.

 1. İnternetten www.saglik.gov.tr adresinden Bakanlığımız Hasta Hakları sayfasına
 2. Alo 184 sabim hattı.
 3. Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine ( BİMER ).
 4. Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne.
 5. Kamu hastaneleri birliği hasta, çalışan güvenliği birimine
 6. Hastanemiz Hasta Hakları Birimine bir zat gelerek ya da Hasta Hakları Birimine tahsisli 0.362.230.91.00 / 513 iç hatlarımızı Hastanemiz telefon santralinden bağlatılarak Şikayet Öneri İstek başvurusu yapılır.

Saygılarımızla...