TGAP Çalışmaları

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de 108 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Orta Vadeli Program yayımlanmış, bu doğrultudan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması” amaçlarıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulmuştur. Bu ofisin bir faaliyeti olarak da Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler yapılması hedeflenmiştir.

Söz konusu program kapsamında Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 30/01/2019 tarih ve 145 sayılı Makam Oluru ile Tasarruf Takip Ofisi kurulmuş ve eş zamanlı olarak taşra teşkilatlarında da birim bazlı iyileştirme ve takipler yapılmaya başlanmıştır.

Bu doğrultuda Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde oluşturulan TGAP Birimince düzenli olarak verilen hizmetin kalitesini etkilemeden, mevcut kaynakların daha etkili ve verimli kullanılarak gider azaltma yöntemiyle tasarruf sağlayıcı faaliyetler planlanmakta, uygulanmakta ve takip edilmektedir.

Tesis alanı içerisinde elektrik, su tüketiminden sarf malzeme kullanımına, bakım onarım işlerinden mevcut bina, altyapı ve donanımın ekonomik kullanım ömrünü azami seviyeye çıkaracak faaliyetlere, insan kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasından iç imkânların kullanılmasına özen gösterilmesine kadar birçok alanda araştırma ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmekte olup bunlardan ölçülebilir olanların belirli periyotlardan bu faaliyetlerden sağlanan tasarruf miktarları tespit edilerek üst kurumlara raporlanmaktadır.

Hastanemizde TGAP iş ve işlemleri yaşayan bir süreç olarak her alanda ve her seviyelerde değerlendirmeler yapılarak uygulanabilirliğinin artırılması için sürekli planlamalar yapılmaktadır.