Vizyonumuz- Misyonumuz


HASTANE KALİTE POLİTİKASI

Hastanemiz Kalite Politikası; çalışan ve hasta güvenliği odaklı, hastane hizmetlerini ve ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları ile sunmak, uyumlu ekip çalışması ile sürekli gelişme ve kalitede iyileştirmeyi esas alan kalite sistemini benimsemiştir. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak geliştirmek hedefi ile çalışan, çağdaş, ileri teknoloji altyapı ve gelişmeleri güncel olarak takip eden bir vizyon ile verimliliğini geliştiren bir kurum olma hedefiyle çalışmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliği, etkin ve kaliteli hasta bakım ve tedavisi önceliğiyle dünyanın önde gelen kurumlarıyla eşit kalitede ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile tam uyum içerisinde hizmet vermeyi taahhüt eder.

Hastanemiz; Türkiye ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi, uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları bünyesinde barındırmayı ve hastalarına sunmayı hedeflemektedir. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak geliştirmek hedefi ile çalışan, çağdaş, ileri teknoloji altyapı ve gelişmeleri güncel olarak takip eden bir vizyon ile verimliliğini geliştiren bir kurum olma hedefiyle çalışmaktadır.

Hastanemiz; Toplumun ruh sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması,  ruh sağlığı hastalarını psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin konusunda güçlendirme ve teşvikinin sağlanması, kronik hastalıklarla mücadele için geliştirilen eğitici ve önleyici faaliyetleriyle hasta ve çalışan güvenliği, etkin ve kaliteli hasta bakım ve tedavisi önceliğiyle dünyanın önde gelen kurumlarıyla eşit kalitede ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile tam uyum içerisinde hizmet vermeyi taahhüt eder.


                                                                     DEĞERLERİMİZ

 • Hastalarımıza kendilerini güvende hissedecekleri rahat bir ortam hazırlamak,
 • Güler yüzlü, deneyimli ve yeniliğe açık uzman kadromuzla Tıbbi hizmet vermek,
 • Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin adil ve hoşgörüyle hastalarımıza hizmet vermek,
 • Evrensel ahlak kuralları çerçevesinde mahremiyete önem vermek,
 • Yasal mevzuata bağlı kalmak, hasta ve çalışan haklarına saygılı olmak.

                                                                      MİSYON

 • Kurumun, çalışanların ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla oluşturulmuş bir misyonu  vardır.   Sağlık hizmeti veren kuruluşun varlık nedenini belirleyen, sunduğu ürün ve hizmetler ile felsefesini ve özgün farklılıklarını ortaya koyan ve kurumu diğer sağlık kurumlarından ayıran soyut ve çok genel amaçtır.
 • Misyon, kurumun hangi faaliyetleri gerçekleştireceği, önceliklerin neler olduğu konusunda yol gösterici ve belirleyicidir.  Ruh sağlığı hizmetlerini bilimsel veriler ışığında uygulayarak fark oluşturmak,
 • Yasal mevzuatlara bağlı, tıbbi etik değerlerine uyan, hasta ve çalışan haklarına saygılı, eğitimli,  titiz, güler yüzlü personellerle hizmet vermek.
 • Hastalarımıza kendilerini güvende hissedebilecekleri tedavi ortamları hazırlamak, rehabilite  etmek ve yaşam kalitesini arttırmak.
 • Bölgede toplum temelli ruh sağlığı hizmeti vermek ve gelişimini sağlamak. Tüm bu hizmetleri vererek hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak

                                                                        VİZYON

 • Kurum, mevcut koşullar altında ulaşmayı hayal ettiği durum ve gelecekle ilgili ana felsefesinin; iddialı ve mükemmelliği ön plana çıkaran cümleler ile dikkat çekici ve kolay anımsanabilir şekilde ifade eder.
 • Ruh Sağlığı Hastalıkları alanında projeler üreten, hastaları ve çalışanları tarafından tercih edilen, Toplum Temelli Ruh Sağlığı sistemine rehberlik eden, kendi alanında model hastane olmak