Hastanemiz

Tarihçemiz

1895 yılında Canik Sancağına ( Samsun ) Mutasarrıf olarak tayin edilen Hamdi Simavi Bey, ilk olarak şehrin şiddetle ihtiyaç duyduğu su, ulaşım ve hastane eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalara başlar.

    

               O tarihlerde bugünkü Vidinli Otelinin arka kısmında bulunan 2 katlı ahşap  binada belediye doktoru Tevfik Bey , hasta ve yaşlıların tedavileri ile meşgul olurdu.İmkansızlıklar içinde bulunan bu kuruluşa hastane denemezdi.Şehirde birkaç Rum Doktoru ile yine Rumlarca işletilen birkaç hastane mevcuttu.

 

                Mutasarrıf Hamdi Simavi Bey Canik Sancağında yetiştirilen tütünün her denginden 40 para ayrıca Tüccar Konşimentosunun her birinden 30 para alınmasına ve bu toplanan paraların şehri yukarıda saydığımız eksikliklerinin tamamlanması işlerinde harcanmasını emretti.

 

                 Bu paraların toplanmaya başlanmasıyla Hamdi Simavi Bey , Vilayet yetkililerini, Belediye Meclis Üyelerini , Ticaret – Ziraat Odaları bu toplantıda hastane yaptırma kurulu teşekkül ettirildi.Bu kurulda Arzuoğlu Totoraki Beyin Başkanlığında görev alan diğer 4 kişi ise şu isimlerden oluşuyordu: 2.Başkan ; Yelkencizade Hüseyin Bey , üyeler ;Nemlizade Hamdi Bey , Kapanoğlu Kostaki Bey ve Çiftçiyan Bey 2 di.

 

 

                 Bu kurul ilk iş olarak bugün Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren Devlet Hastanesinin arsasını Gülefoğlu Bey’den satın adlı.Derhal inşaata başlandı.

 

                 1902 yılında tamamlanan bina ile Samasun çok güzel bir hastaneye kavuştu.Devrim padişahın ismine izafeten hastaneye ‘’CANİK HAMİDİYE HASTANESİ ‘’ adı verildi.Açılışta Nemlizade Hamdi Bey’in temin ettiği 800 altın kredi ile Avrupadan getirtilen malzemelerle hastane donatıldı.50 yataklı bu hastaneye Fransa dan oporatör doktor Latour 10 altın maaşla doktor olarak getirildi.Hastanede başhekim yoktu.Hastaneyi bir yönetim kurulu ve kurulun tayin ettiği hastane müdür Hasan Hayri Efendi yönetiliyordu.Nihayet 1908 yılında Opr.Dr.Yorgaki Bey hastaneye ilk baştabip olarak atandı.Bu tarihlerde de hastanenin ismi ‘’CANİK GUREBA HASTANESİ’’ şekline dönüştürüldü.

 

                  1.Cihan Harbi sırasında hastane faaliyetlerini bir ara durdurdu.1919 yılında İngilizlerin Samsunu işgallerinde Amerikalılar hastaneye el koydu.1920 yılında Amerikalılar Samsunu terk ederken hastaneyi bir kurula devrettiler.

 

                   Cumhuriyetin ilanı ile hastane 1924 yılında özel idareye devredildi. Ve ‘’SAMSUN MİLLET HASTANESİ ‘’ ismini aldı. 1954 yılına kadar özel idarece bu hastane o yıl Türkiyedeki bütün özel idare hastaneleri gibi Samsun Millet Hastanesi’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verildi.İsmi SAMSUN DEVLET HASTANESİ oldu.

 

                    Samsun Devlet Hastanesini onarmak ve yeni ek tesisler ilave etmek üzere 1963 yılında Samsun Devlet Hastanesi Yardım Derneği kuruldu.Bu dernek ilk önce 30 yataklı ek bir pavyon inşa ederek hastanenin yatak sayısını 80’ne çıkarttı. Dernek bu çalışmalarına aralıksız devam etti.1970 yılına gelindiğinde yatak sayısı 160 ‘a çıkarılmıştır.1965 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca inşaasına başlanan bugünkü Devlet Hastanesi 1970 yılında bitti ve o yılın mayıs ayında hastane yeni ve modern binasına taşındı.

 

                  1970 yılında Devlet Hastanesi yeni binasına taşınmasıyla hastanemiz bir yıla yakın süre boş ve bakımsız olarak kaldı.1971 yılı Mayıs ayında KARADENİZ BÖLGESİ RUH SAĞLIĞI olarak hizmete sokuldu.İsmi bilahare KARADENİZ BÖLGESİ RUH VE SİNİR HASTANESİ olarak değiştirildi.1980 yılında Hastanemizin ismi Karadeniz Bölgesi ünvanı kaldırılarak RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ oldu.

12 Ocak 2022