Hasta Yatış ve Taburcu İşlemleri
13 Ocak 2022

 1. Hasta mesai saatleri içinde yataklı tedaviye alınırken Kat Sekreterliğinin bilgisi dahilinde olmalıdır. Mesai saatleri dışında servise alınan hastalar, takip eden ilk iş günü Kat Sekreterliğince:

          *Sosyal güvenlik kurumu mensuplarının resimli kimlik fotokopisi

          *Ücretli (sosyal güvencesi olmayan) hastalar ise; kimlik fotokopisi kontrol edilmelidir.
           
          * Eksik evrak olması durumunda hasta sahibi bilgilendirilip tamamlaması istenir. Yatış esnasında hasta yakınlarından kimse yok ise Sosyal Hizmet Uzmanı’na bildirilip takip etmesi sağlanır.

 1. Yatış esnasında otomasyon sisteminden Hak Sahipliği Sorgulaması (Provizyon) alınmış mı kontrol edilir. Hak Sahipliği Sorgulaması tamamlanmamış olan kayıtlara sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu olumlu olanlar servise kabul işlemleri tamamlanır. Eğer olumsuz ise hasta yakını bilgilendirilip sorunun giderilmesi sağlanır.
 2. Hasta yatış kararı almışsa doktor tarafından yatışı ve yatış süreci hakkında bilgilendirilmelidir. Hastanın istemli ya da istemsiz yatış onamları imzalatılmalıdır.
 3. Hastanın yatışı esnasında görevli servise kadar eşlik etmeli, servis sekreterinden yatış yapıldıktan sonra servise teslim edilmelidir.
 4. Hastanın yatışı esnasında yanında gelen emanetleri, kıyafetleri, yatış kağıdının arkasına yazılarak emanet eşya bürosuna tutanakla teslim edilmelidir. Yakını olan hastalarda emanetlerini yine imza karşılığında teslim alırlar.
 5. Hastanın yanında gelen para varsa sayılarak mesai saatlerinde yatmışsa emanet eşya memuru tarafından, mesai saatleri dışında yatmışsa nöbetçi memur tarafından sayılarak ve tutanak karşılığında teslim alınır.
 6. Tabip tarafından taburculuğu uygun görülen hastanın dosyasına ve otomasyon sistemine yatılan gün sayısı kadar yatak ücreti ilave edilip otomasyon sistemindeki taburcu ekranından taburcu olduğu yer, taburcu nedeni ve taburcu tanısı (ICD–10) girilerek hastanın taburcu işlemi tamamlanmalıdır. Kaydedilecek yatak ücretleri Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtildiği gibi hesaplanmalıdır.
 7. Taburcu işlemi tamamlanan hastaya sistem üzerinden taburculuk özeti düzenlenir bir nüshası hastaya verilir bir nüshası dosyaya ilave edilir.
 8. Hekim tarafından hastaya İlaç Raporu verilmiş ise otomasyon sistemi üzerinden İlaç Raporu düzenlenir.
 9. Hasta dosyası, taburculuk özeti, RS.20 Bilgi Formu, ordür (hasta tedavi tabelası), kat sekreteri tarafından servis doktoruna imzalattırılıp kaşeleri tamamlanır.
 10. Eğer hasta ücretli yatmış ise sivil vezneye yönlendirilip hesaplanan dosyaya göre gerekli ödemeleri yapması sağlanır. Ücretli olduğu halde ödeme yapamıyor veya eksik ödeme yapıyor ise Döner Sermaye birimine yönlendirilir. İlgili birim hasta adına hasta yakınına verilmek üzere fatura düzenler ve bir nüshasını hasta yakınına diğer nüshalarını da hasta yakının kimlik fotokopisi ile birlikte dosyaya eklenir.(45(kırk beş) gün içinde ödenmeyen faturalar Muhakemat’a gönderilir ve takibi oradan yapılır.)
 11. Taburculuk işlemleri tamamlanan hastanın eşyaları emanet eşya biriminden istenerek teslim edilecek ve yatış kâğıdının arka tarafında bulunan yerler imzalanacaktır.
 12. Servis sekreteri;
 1. Hasta taburcu olurken, resmî hastaların raporlarının ilgili tabipçe yazılmasını sağlar; taburcu notunu kontrol eder ve hasta dosyasını hasta kabul bölümüne gönderilmeden önce hastane tarafından belirlenen dosya muhteviyatına göre sıralar belirlenen kurallara göre düzenler.
 1. Taburculuğu tamamlanan dosyalar 3 (üç) gün içerisinde teslim tutanağı (imza) karşılığı arşiv Birimi’ne teslim edilir.