Yaz Stajı İçin Stajyer Alımı İle İlgili Bilgilendirme
01 Haziran 2022


YAZ STAJI İÇİN STAJYER ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLME

1- Alınabilecek bölümlerden zorunlu stajı olan öğrenciler kariyer kapısı üzerinden staja kabul edilecektir. Gönüllü stajyer öğrenci alınmamaktadır. Psikoloji bölümü için 3. sınıf öğrencisi olmak ve psikopatoloji teorik dersleri almış olmak  gerekmektedir.

2-Başvuru tarihlerinde istenilen belgeler eksiksiz ve şahsen teslim edilmelidir.  Fax, kargo, posta ve e-mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

  

Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz temin etmeleri gerekmektedir. Evrakları eksik olan öğrenciler staja alınmayacaktır.

Eğitim Koordinatörlüğü
Dahili No:1073-1074

 

1

Zorunlu Staj Belgesi (iki adet fotoğraflı, okul onaylı)

2

Öğrenci Belgesi

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4

Periyodik Muayene (Sağlık Gözetimi) Formu

İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde görevlendirilen bir iş yeri hekimi tarafından periyodik muayenesinin yapıldığını gösteren form.

5

Aşı takip kartı

Staja başlamadan en az iki ay önce ilgili sağlık tesisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine bırakılmak üzere biyolojik risklere karşı aşılandığına dair aşı takip kartı. (Hepatit paneli,HBs Ag,AntiHBs,Anti HAV IgG, Anti HIV, Anti HCV tahlillerini içeren tahlil doktor onaylı)

6

İş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldıklarına dair eğitim katılım belgesi

Öğrenim gördükleri okullarda en az 16 saatten oluşan temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldıklarına dair katılım belgesi. (İşveren/İşveren vekili, İş Güvenliği Uzmanı imzalı)

7

İşe giriş belgesi (Sigorta belgesi)

Öğrenim gördükleri kurumlar tarafından yaptırılması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş belgesi. (4/1-a-b ve 506 SK GM 20 kapsamında ki sigortalılar için)

8

Staj Sözleşmesi (üç nüsha)

9

Trankript (psikoloji bölümü için )