T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yaz Stajı İçin Stajyer Alımı İle İlgili Bilgilendirme

Güncelleme Tarihi: 13/07/2021
YAZ STAJI İÇİN STAJYER ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLME

STAJ DÖNEMLERİ  - BAŞVURU ŞARTLARI

1-Staj için yılın Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için öğrenci kabulü yapılmaktadır. 

2-Staj başlama tarihini hastane eğitim koordinatörlüğü diğer stajyerleri de göz önünde bulundurarak belirleyecektir.

3-Mevzuata göre ilgili ünvanda çalışan personelin yarısı kadar stajyer alınabildiği için kontenjan sınırlıdır. Kontenjan dışında öğrenci alımı yapılmayacaktır. Kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumu düşünülerek öğrencilerin alternatif staj yerleri araştırmaları tavsiye edilir.

4-2020 Yılı Temmuz , Ağustos ,Eylül aylarında hastanemizde staj yapmak isteyenlerin ön başvurularını 02.01.2020  -28.02.2020 tarihileri arsasnda  bizzat yapmaları gerekmektedir. Faks, e-mail, posta vb. yolla yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir.

5- Alınabilecek bölümlerden zorunlu stajı olan öğrenciler staja kabul edilecektir. Gönüllü stajyer öğrenci alınmamaktadır. Psikoloji bölümü için 3. sınıf öğrencisi olmak ve psikopatoloji teorik dersleri almış olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisans yapıyor olmak gerekmektedir.

6-Hastanemizde daha önce lisans ya da yüksek lisans zorunlu stajı yapmamış olması gerekmektedir.

7-Başvuru tarihlerinde istenilen belgeler eksiksiz ve şahsen teslim edilmelidir. Başvuru tarihleri dışında yapılan ve eksik evrakları olan başvurular değerlendirmeye  alınmamaktadır. Fax, kargo, posta ve e-mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

8-Ön başvuru sonuçları en geç 20.03.2020  kadar hastane staj kabul komisyonu tarafından sonuçlandırılacak ve kabul edilenlere duyurulacaktır. Staja kabul edilen öğrencilere iletişim numaralarından bilgilendirme yapılacak olup, staja kabul edilmeyen öğrencilere bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Zorunlu Staj Belgesi (iki adet fotoğraflı, okul onaylı)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Aslının aynıdır yapılmış)

3-İkametgah belgesi (Samsun ikametliler kabul edilmektedir.)

4- Aşı takip kartı

 Staja  başlamadan  en az iki ay önce ilgili sağlık tesisinin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine bırakılmak üzere biyolojik risklere karşı aşılandığına dair aşı takip kartı. (Hepatit paneli,HBs Ag,AntiHBs,Anti HAV IgG, Anti HIV, Anti HCV tahlillerinin içeren tahlil dr. onaylı)

5- iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldıklarına dair eğitim katılım belgesi

Öğrenim gördükleri okullarda en az 8 saatten oluşan temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldıklarına dair katılım belgesi. (İşveren/İşveren vekili, İş Güvenliği Uzmanı imzalı)

6- İşe giriş belgesi (Sigorta belgesi)

Öğrenim gördükleri kurumlar tarafından yaptırılması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş belgesi. (4/1-a-b ve 506 SK GM 20 kapsamında ki sigortalılar için)

7-Staj Sözleşmesi (üç nüsha, isteyen öğrenciler ekteki staj sözleşmesini kullanabilir)  Staj Sözleşmesi.docx

8-Öğrenci Belgesi 

9- Transkript

10-Yapıkredi  Bankası İBAN Numarası