T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amatem Nedir ?

Güncelleme Tarihi: 31/08/2018

AMATEM NEDİR ?

Amatem tıbbi yaklaşımlar yanında psikoeğitimler ile iyilik halinin sürdüre bilmesini destekleyen birimlerdir

Bağımlılık tedavisi hastanın ihtiyacına ve isteğine göre yapılır

AMATEM' de tedavi sürecinde gönüllülük esastır. Kişinin tedavi için istekli ve motive olması beklenir. Hastanın tedavi sorumluluğunu alması tedavinin başarısı için önemlidir. Tedavi süreci hekimle hastanın birlikte karar verecekleri bir çerçevede planlanır. Genel olarak bakıldığında tedavi yöntemleri ayaktan ve yatarak yapılan tedaviler olarak ikiye ayrılabilir. Birçok hasta için ayaktan takip ve tedaviler yeterli iken bazı durumlarda önce yatarak tedavi, ardından ayaktan tedavi planı gerekebilir. Takip sürecinde terapi ve rehabilitasyon programları bireyin ihtiyaçlarına göre uygulanabilir.

Bağımlılık tedavisinde yatarak tedavi nadiren gerekli bir yaklaşımdır. Genel olarak tedavinin birçok aşamasını ayaktan düzenli poliklinik takiplerine eklenmiş terapi desteğiyle (bireysel-grup psikoterapileri) başarılı bir şekilde sürdürmek mümkün olmaktadır. Ayaktan tedavi sürecindeki zorluklar, hastanın ihtiyaçları ve tedavi hedefleri dikkate alınarak hekiminiz sizin için yatarak tedavinin daha uygun olabileceğine dair öneride bulunabilir.

AMATEM' de yatarak tedavinin süresi hastanın tedavi ihtiyaçları dikkate alınarak tedavi ekibi tarafından belirlenir. Tedavi hedefleri çerçevesinde mümkün mertebe en kısa zamanda ayaktan tedavi sürecine geçilir. Ayaktan tedavi süresi hastanın bağımlılık davranışında önemli bir değişim hedefini öngörecek şekilde uzun bir süreyi kapsayabilmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

AMATEM de Hastanın İstediği Zaman Taburcu Olma İsteğine neden engel olunmuyor?

  • Tedavilerde kişinin motivasyonu ve tedavi uyumu çok önemlidir.
  • Kişi tedaviye devam etmek istemediğinde tedavi çerçevesi dahilinde gerekli bilgilendirmeler ve olası riskler anlatıldığı halde tedaviyi reddediyorsa ve kişinin gerçekliği değerlendirme yetisinde bir sorun yoksa tedavinin devamı hakkında baskı kurmak doğru değildir.

AMATEM lere Zorunlu Yatış Yapılabilir Mi?

AMATEM kliniklerine yatışların tamamen gönüllük esasına dayalı olması ve AMATEM’lerin açık servis niteliği taşımaları nedeniyle zorunlu yatış için uygun nitelikler taşımazlar

Madde Bağımlılığında Zorunlu Tedavi Seçeneğine Hangi Durumlarda Başvurulmalıdır?

  • Zorunlu tedavi, eğer madde kullanımı kişinin akıl sağlığını bozacak nitelikteyse, kendi ve başkası için hayati bir risk yaratıyorsa (suicid-homisid riski) ve bu koşullarda sağlıklı/iradi bir tedavi seçeneği zemini ortadan kalkmışsa başvurulması gereken bir yoldur.
  •  Bunun dışında zorunlu bir tedavi girişimi bağımlıyı daha fazla zora sokabilmektedir. Bu durum kişiyi olumsuz yönde etkileyebilir ve zarar görmesine neden olabilir.
  •  Öncelikli amacımız kişiyi gönüllü bir şekilde tedaviye ikna etmek olmalıdır.