T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) Nedir.

Güncelleme Tarihi: 07/08/2018

          TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ '' TRSM''  NEDİR?   

Ruhsal problem yaşayan hastalara (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar , şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozuklukları)  psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan,  etkin ve ulaşılabilirbir hizmet  sunan merkezlere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) denir.

         TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE KiMLER MÜRACAT EDEBİLİR?

 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri ya da hastanede tedavisi tamamlanan uygun hastalar
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar
 • Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak tespiti yapılan hastalar

TRSM'LERİN İŞLEYİŞİ

 • Tespiti yapılan hastalar veya hasta  yakınları ile telefon yoluyla irtibat kurulduktan sonra TRSM işleyişi ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilmektedirler
 • Hastalar TRSM'de bulunan ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezde takip altına alınmaktadırlar.
 • TRSM'ler mesai saatleri içerisinde (08:00-16:00)  hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlerdir.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıt olan hastaların buradan alacakları hizmetin bedeli SGK tarafından karşılanmakta olup hasta ve aileden herhangi bir ücret talep edilmemektedir!
 • TRSM ye uzak oturan hastaların merkeze ulaşım ve öğle yemeği;  bağlı bulunduğu hastane tarafından sağlanmaktadır!

TRSM EKİBİNDE KİMLER VARDIR?

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, psikolog, ergoterapist (iş uğraşı terapisti) yada usta öğretici , sosyal hizmet uzmanı, tıbbi sekreter, yardımcı personel

            SAMSUN PELİTKÖY TRSM' de neler yapıyoruz?

 • Psikososyal beceri eğitimi (hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri, günlük yaşam aktiviteleri, konusunda bilgilendirmek)
 • Bireysel danışmanlık ve aile eğitimi
 • Grup terapisi
 • TRSM'e devam etmek istemeyen ya da uygun olmayan hastalara ev ziyaretleri,
 • Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik, tiyatro/drama, halk oyunları, spor  gibi uğraşı tedavileri
 • Sosyal faaliyetler (kültür gezileri, piknik, sinema gösterimi vs...)
 • Danışan ve ailelerine sosyal hak ve sorumlulukları  ile ilgili bilgilendirme toplantıları
 • Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve ya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak...