T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komite ve komite Üyelerimiz

Güncelleme Tarihi: 19/02/2019

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KKY06

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞIKOMİTESİ KKY07

 

Dr. Revza GÜNAY AVCI

Başhekim Yardımcısı

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Asibe ÖZCAN

Baştabip/işveren

Kurul Başkanı/işveren

 

Emine Öznur ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

Revza GÜNAY AVCI

Başhekim Yardımcısı

Üye

 

Nimet KARAKAŞ

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Gülenay KAYA KILIÇ

Doktor

Üye (İş yeri hekimi)

 

Derya SEVİNÇ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Enfeksiyonların önlenmesi

 

Seyfettin BİRİNCİ

Müdür Yardımcısı

Sosyal İşler Sorumlusu

 

Uzm. Dr.Güngör MEYDAN

Psikiyatrist

Psikiyatri Branşı

E.Öznur ŞAHİN

Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye (İnsan Kaynakları

Sorumlusu

 

Uzm. Dr. Esin BÖKE

Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar Branş Uzmanı

Nimet KARAKAŞ

Hemşire

Üye (Kalite Direktörü)

 

Aytül KARACAN

Hemşire

Hasta düşmeleri

Nebahat BORU

Hemşire

Üye (İş yeri hemşiresi)

 

İmren TEMUR

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Şükran ÖZBEK

Sivil Savunma uzm.

Üye

 

Gamze DEMİRCİ

Hemşire

 

Özgür GEVZE

Teknisyen

İşyeri Formen

 

Mediha Yiğit

Hemşire

 

 

Nejıa YİĞİT

Hemşire

Üye (Enfeksiyon Hemşiresi)

 

 

 

 

Esin GÖZLEYİCİ

Hemşire

SendikaTemsilci

 

 

 

 

Tamer BAŞ

Sağlık Memuru

Baş Temsilci

 

 

 

 

Birgül MELANLIOĞLU

Tıbbi Sekreter

Çalışan Güvenliği

 

 

 

 

Mehmet Cengiz TÜFEKÇİ

Bilgi işlem

Üye

 

 

 

 

Erdal KARAKAŞ

Temizlik işleri

Üye

 

 

 

 

Arzu TAŞDELEN

Şirket Sorumlusu

Üye (Alt İşveren Temsilcisi)

 

 

 

 

Ferhat CANİKLİ

Güvenlik

Üye

 

 

 

 

Müslim BAYRAKTAR

Hasta bakım elemanı

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KKY09

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

 

 

 

Dr. Revza GÜNAY AVCI

Başhekim Yardımcısı

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Dr. Şeref DOĞAN

Başhekim Yrd.

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi

Uzm. Dr. Esin BÖKE

Biyokimya Uzm.

Laboratuvar

Uzm. Dr. Yalçın KARAGÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Danışman Hekim

Uzm.Dr.Çiğdem ÇEKİÇ CİHAN

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar

Emine Öznur ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

Necla YİĞİT

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

Dr. Gülenay KAYA KILIÇ

Dahiliye Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

M.Taha YILMAZ

Eczane Sorumlusu

İlaç yönetimi

Ertuğrul CEYLAN

İdari ve mali işler Müdürü

İdari ve Mali Hizmetler Yöneticisi

Seyfettin BİRİNCİ

Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali Hizmetler

Derya SEVİNÇ

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Nimet KARAKAŞ

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Özlem ESKİCİ

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Mehmet KÖSE

Tıbbi Atık Taşıma Personeli

Tıbbi Atık Taşıma Personeli

 

 

Emine Öznur ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

 

Ertuğrul CEYLAN

İdari ve mali hizmetler müdürü

Afet ve Acil Durum Yönetimi

 

Türkan BAKIR

Müdür yardımcısı

 

 

Seyfettin BİRİNCİ

Müdür yardımcısı

Tesis Yönetimi

 

Özgür GEVZE

Teknik servis sorumlusu

Tesis yönetimi

 

Mustafa ARSLAN

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Personeli

Kurumda can ve mal güvenliği

 

Nebahat BORU

Hemşire

İş Sağ. ve Güvenliği

 

Şükran ÖZBEK

Sivil Savunma uzmanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi

 

Nimet KARAKAŞ

 

Hemşire

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Volkan ÇAĞLAR

 

Veri Hazırlama Personeli

Kalite Dokümantasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 

 

 

 

 

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

 

 

 

 

Dr. Revza GÜNAY AVCI

Başhekim Yardımcısı

Tıbbı Hizmetleri Yöneticisi

Uzm. Dr. Yalçın KARAGÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Danışman Hekim

 

 

 

 

Uzm.Dr.Çiğdem ÇEKİÇ CİHAN

Mikrobiyoloji Uzmanı

Laboratuvar

 

Emine Öznur ŞAHİN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi

Özlem ESKİCİ

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Nimet KARAKAŞ

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Fulya ÇAKMAK

Eczacı

İlaç yönetimi

 

Nebahat BORU

Hemşire

İş Sağlığı ve Güvenliği

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ

 

Gönül DAVULCU

Eğitim Hemşiresi

Genel Uyum Eğitim Sorm

Uzm. Dr. Yalçın KARAGÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Danışman Hekim

 

Nejla YİĞİT

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

Nejla YİĞİT

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

 

Derya SEVİNÇ

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

NOT: Adınızın bulunduğu Komitelerde mevzuat ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması ve takibi için görevlendirildiniz. Asgari görev alanları sağlıkta kalite standartları hastane setinde (versiyon 5)ayrıntılandırılmıştır.

 

 

HAZIRLAYAN

KALİTE BİRİMİ

 

KONTROL EDEN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

ONAYLAYAN

BAŞHEKİM